Stap na stap

januari 2019

Deze mooie hoeve is te koop!

Bestaande uit een woonhuis en twee aan elkaar gebouwde schuren. Deze liggen in U-vorm rond een binnenplaats.

februari 2019

Informatie vragen aan de gemeente.

Mijn vragen:                                                                                                           

 Kan de functie van de gebouwen aangepast worden naar bewoning?                          

Kunnen de gebouwen opgesplitst worden in tien wooneenheden?

Hierbij het antwoord van de deskundige van de dienst wonen en omgeving:

en mijn antwoorden op deze voorwaarden.

"Er is een uitzonderingsbepaling in de wetgeving die hier een mogelijkheid toe voorziet (art. 10 van het besluit tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen):

"Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een vergunning worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex, voorzover aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

1° het gebouw of gebouwencomplex is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundige erfgoed, vermeld in artikel 4.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;

De hoeve en de oorspronkelijke bijgebouwen zijn opgenomen in de lijst van bouwkundig erfgoed.

2° de voortzetting van de vroegere functie blijkt niet haalbaar of garandeert de duurzame leefbaarheid van het gebouw of het gebouwencomplex niet;

Op de hoeve is reeds een tiental jaar geen actief landbouwbedrijf meer.

3° de nieuwe functie laat de erfgoedwaarde ongeschonden of verhoogt ze."

Bij het opmaken van de verbouwingsplannen zal hier rekening mee gehouden worden.

begin maart 2019

Met Jeroen Gaeremynck, een adviseur verbonden aan Gemeengoed hebben we de hoeve bekeken in functie van de mogelijkheid om er een cohousingproject in te creëren. 

uittreksel van het verslag.

Bouwtechnisch
Er is veel bebouwbare oppervlakte voor minimaal 10 a 12 units. Dit aantal zal ook noodzakelijk zijn voor het betaalbaar maken van de aankoop- en bouwkost, als van de onderhoudskost tijdens de woonfase.
Om een sterke cohousinggroep te ontwikkelen moet worden ingezet op een intergenerationele samenstelling (starters, gezinnen, koppels, ouderen)Daarvoor is een gedifferentieerde samenstelling van woontypologie noodzakelijk. Wooneenheden met 1, 2, 3 of meer slaapkamers. En daarvan een gezonde mix.


Naburige kernstad: Kortrijk

- 1,7km naar Moen, 2,5km naar Heestert, 6km naar Zwevegem, 6km naar het station van Avelgem, 12 km naar Kortrijk
Wat maakt deze plek uniek en aantrekkelijk?
- Authentiek
- Landelijk
- Natuurlijk
- Stilte
- Erfgoedwaarde
- In de nabijheid van invalswegen
- Gemeente en kernstad op fietsafstand

eind maart 2019

In een persoonlijk gesprek met de deskundige van de gemeente heb ik vernomen wat eventueel mogelijk is en wat voor hen noodzakelijk is.

Op een uittreksel van het kadasterplan zijn de gebouwen genummerd van 1 t.e.m. 6.

gebouw 1: het woonhuis dat opgenomen is in de lijst van bouwkundig erfgoed(te verbouwen naar meerdere wooneenheden)
gebouw 2: bijgebouw dat opgenomen is in de lijst van bouwkundig erfgoed (te verbouwen naar meerdere wooneenheden)
gebouw 3: bijgebouw dat opgenomen is in de lijst van bouwkundig erfgoed (te verbouwen naar meerdere wooneenheden)
gebouw 4: voormalige schuur voor landbouwvoertuigen (te verbouwen naar gemeenschappelijke staanplaats van de voertuigen (gelijkvloers) en gemeenschappelijke werk- en/of hobbyruimte (1e verdieping))
gebouw 5: recentere stal die niet opgenomen is in de lijst van bouwkundig erfgoed (af te breken)
gebouw 6: recentere stal die niet opgenomen is in de lijst van bouwkundig erfgoed (af te breken)

Op het 2e plan heb ik de af te breken gebouwen verwijderd en een mogelijke indeling gemaakt van het terrein.

Het ingekleurde terrein met de gebouwen is ongeveer 6500 m², de aangrenzende weide/grasland is ongeveer 16000 m².

april 2019

Indienen van een stedenbouwkundig attest om:

- de functie van de bijgebouwen te kunnen wijzigen naar bewoning

- de gebouwen te kunnen verbouwen naar 10 wooneenheden 

augustus 2019

                      Ik heb de sleutel ontvangen

                     en ben dus eigenaar geworden van deze hoeve.

De gemeente Zwevegem levert een stedenbouwkundig attest af voor het verbouwen van de gebouwen van de hoeve tot woningen voor cohousing.

Wil je het document volledig lezen? Op de pagina "documenten" kan je alles vinden.


novemer 2019


De landmeter komt de bestaande toestand opmeten/inscannen. Daarop kan de architect dan schetsplannen maken. 

december 2019

De eerste schetsplannen zijn gemaakt.