Wat is cohousing

Wat is Cohousing?

Bij cohousing kiezen bewoners uit verschillende gezinnen in meer of mindere mate om gemeenschappelijk met elkaar samen te leven op één site.

Elke bewoner heeft een eigen privé wooneenheid die voldoet aan de geldende normen  en verwachtingen i.v.m. isolatie en comfort. Elk wooneenheid heeft (een) eigen slaapkamer(s), woonkamer, keuken, badkamer en privé tuin.

Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes zoals de binnenplaats, een gemeenschappelijke hobby-of werkplaats, een gemeenschappelijke stelplaats voor voertuigen, een gemeenschappelijke (moes)tuin, een (zwem)vijver, een sauna, etc.

Cohousing is dus niet samen in één huis wonen en het gaat zeker niet over een leefgemeenschap.

Woonprojecten door én voor de bewoners


In een cohousingproject beslissen de bewoners zelf over de inrichting en afwerking van hun eigen wooneenheid. Gezamenlijk wordt er beslist wat er gebeurt in en met de gemeenschappelijke delen. Daarbij wordt er gestreefd naar verstandig ruimtegebruik, rustig wonen in een rustige wijk, een veilige en autovrije binnenplaats, veilige speelruimte voor kinderen, compact wonen, meer groenbehoud, rationeel energiegebruik, aandacht voor de waterhuishouding, ... dit alles en eventueel nog meer wat door de bewoners kan worden aangevuld.

Een cohousingproject probeert het buurtgevoel van een traditionele dorpskern zo dicht mogelijk te benaderen. We streven een goed nabuurschap na.

In een cohousingproject gaan de (toekomstige) bewoners hun eigen buurt bedenken, plannen en bouwen. Daardoor kennen de buren elkaar en leeft er een sociale bewogenheid.

Wil je meer weten over cohousing? Bezoek dan even deze site:
https://www.samenhuizen.be/